Spain

Spain REVES members

  • Rosa Gispert Magarolas

Generalitat de Catalunya
Dpt de Salud
Servei d’Informacio i Estudis
c/Travessera de les Corts,
131-159 Pavello Ave Maria
08028
Barcelona
Spain

Tel: + 34 (93) 227 29 81 / Fax: + 34 (93) 227 29 94
E-mail: rosa.gispert@gencat.net
Webpage: http://www.gencat.net/salut

  • Juan Luis Gutiérrez-Fisac

Instituto de informacion sanitaria
Ministerio de sanidad y Consumo
Paseo del Prado, 18-20
28014
Madrid
Spain

Tel: + 34 (91) 596 43 11 / Fax: + 34 (91) 596 41 95
E-mail: jgutierrez@mspsi.es

  • Rosa Gomez Redondo

Sociologia III
Facultad de CCPP y Sociologia
Obispo Trejo s/n
28040 Madrid
Spain

Tél: + 34 913 987 048 / Fax: + 34 913 987 653
E-mail: rgomez@poli.uned.es

  • Aïda Solé Auró

DemoSoc Research Group

Departament de Ciències Polítiques i Socials
Ramon Trias Fargas 25-27 | 08005 Barcelona

Tel: 935422524
E-mail: aida.sole@upf.edu
http://orcid.org/0000-0003-3726-2509